Waterveiligheid

Watersysteem

Waterketen

Wegen

 • Duurzaamheid

  We hanteren duurzaamheid als leidend principe voor het beheer en onderhoud van onze wegen.

 • Bereikbaarheid en mobiliteitstransitie

  Met robuuste netwerken voor alle modaliteiten zorgen we voor een goede bereikbaarheid en dragen we bij aan de mobiliteitstransitie.

 • Gedifferentieerd onderhoudsniveau

  We differentiëren het onderhoudsniveau al naar gelang de functie van de weg of het fietspad binnen het infrastructuurnetwerk.

 • Duurzaam veilige inrichting

  We richten wegen en fietspaden duurzaam veilig in, passend bij hun functie in het infrastructuurnetwerk.

Toekomst