Dit speerpunt is onderdeel van het bredere begrip 'building with nature', oftewel bouwen met de natuur, en draait om het gebruik maken van natuurlijke processen om de waterveiligheid te borgen en zo nodig te versterken.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Springertduinen

In de Springertduinen op de kop van Goeree zijn drie kerven in de duinen aangebracht. Daardoor krijgt het zand hier weer ruimte om te stuiven, in plaats van ‘vastgelegd’ te zijn met helmgras. Zand van het strand wordt via de kerven over de top van de duinen geblazen en valt aan de achterkant van de duin weer neer. Zo groeien de duinen daar vandaan hoger en wordt ook vers kalkrijk zand aangevoerd in het gebied. Daar profiteren dan weer bijzondere plant- en diersoorten van. Nu de werkzaamheden zijn afgerond, gaat de wind aan de slag. Uit monitoring zal blijken wat de effecten van de kerven precies zijn. Waar nodig wordt bijgestuurd om de waterveiligheid te waarborgen.