We hechten grote waarde aan de samenwerking met onze omgeving en daarom willen we ook de samenwerking met onze waterketenpartners voortzetten en intensiveren.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Voortzetting samenwerking

In de planperiode van het vorige Waterbeheerprogramma (2016 –2021) hebben wij samen met de ketenpartners ingezet op het verminderen van de gezamenlijke kosten in de waterketen, het verbeteren van de kwaliteit in de waterketen en het verminderen van de kwetsbaarheid. Hierin zijn grote slagen gemaakt. In het nieuwe Waterbeheerprogramma is opgenomen deze samenwerking verder te intensiveren.

Dit hebben we in 2022 opgepakt, waarbij gekozen is voor een regionale aanpak. Mooie successen in 2022 zijn de ondertekening van de Rotterdamse samenwerking en de samenwerking in de ondergrond met de BAR-organisatie, Hoeksche Waard, Evides en Stedin.

Ondertekening Alliantie Waterkracht