We hechten grote waarde aan de samenwerking met onze omgeving en daarom willen we ook de samenwerking met onze waterketenpartners voortzetten en intensiveren.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Voortzetting samenwerking

In de planperiode van het vorige Waterbeheerprogramma (2016 –2021) hebben wij samen met de ketenpartners ingezet op het verminderen van de gezamenlijke kosten in de waterketen, het verbeteren van de kwaliteit in de waterketen en het verminderen van de kwetsbaarheid. Hierin zijn grote slagen gemaakt. In het nieuwe Waterbeheerprogramma is opgenomen deze samenwerking verder te intensiveren.

In 2022 hebben wij samen met de gemeente Rotterdam, de Rotterdamse Waterschappen en Evides een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In 2023 hebben wij vanuit deze overeenkomst verschillende onderwerpen opgepakt. Een mooi voorbeeld hiervan is de gezamenlijke reactie op concept richtlijn afvalwater en de impact hiervan op de rwzi Dokhaven.

Verder hebben wij in 2023 invulling gegeven aan onze overeenkomst van 2022 met alle netbeheerders (Evides, Oasen en Stedin) en de gemeente Hoeksche Waard en de BAR organisatie om samen te programmeren in de ondergrond. Hiervoor is een gezamenlijk applicatie in beheer genomen en lopen er nu pilots hoe wij de korte en middellange termijn programmering beter op elkaar kunnen afstemmen om de overlast naar de burger te minimaliseren.

Foto van regio kennisdag 4 december 2023
Regio kennisdag 4 december 2023

In 2023 hebben we samen met Evides voorlichting gegeven aan apothekers en huisartsen om aan de bron te voorkomen dat medicijnen in het afvalwater terecht komen. Dit is conform het vastgestelde medicijnbeleid. Daarnaast zijn wij in 2023 ook gestart met het actualiseren van dit beleid. In 2024 zal samen met de transitiepaden waterketen ook het nieuwe medicijnenbeleid worden vastgesteld.