Alle gebieden en bestemmingen zijn bereikbaar. De mate waarin een bestemming makkelijk en veilig bereikbaar is, verschilt per vervoerwijze en per gebied. In essentie gaat het om een robuust functionerend systeem, waarbij gewenste functie en gebruik met elkaar in balans zijn.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Nulmeting

In 2022 zijn we bezig geweest om de verkeersprestatie meetbaar te maken. Het gaat erom, naast de inrichting conform wegencategorisering, of een weg voldoet aan de inrichtingseisen die horen bij de verschillende netwerken waar de weg onderdeel van is. Zoals bijvoorbeeld een fiets- en/of landbouwnetwerk. De verwachting is dat in de loop van 2023 hiervan een nulmeting is en een streefwaarde voor 2027.