Onze wegenbeheertaak houdt in dat we wegen en fietspaden inrichten en onderhouden buiten de bebouwde kom. We zorgen ervoor dat mensen deze veilig kunnen gebruiken door bijvoorbeeld rode fietsstroken, drempels, en verkeersversmallingen aan te leggen. Bij vorst bestrijden we onze gladde wegen en fietspaden. Ook maaien wij het gras en snoeien we struiken en bomen langs de weg. Dit alles is gericht op veilige wegen en nul verkeersslachtoffers. 

Over de kerntaak Wegen

De omgeving verandert en dat heeft ook impact op onze infrastructuur en onze wegen. Hierbij is het belangrijk om oog te hebben voor duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Alle speerpunten wegen

 • Duurzaam veilige inrichting

  We richten wegen en fietspaden duurzaam veilig in, passend bij hun functie in het infrastructuurnetwerk.

 • Bereikbaarheid en mobiliteitstransitie

  Met robuuste netwerken voor alle modaliteiten zorgen we voor een goede bereikbaarheid en dragen we bij aan de mobiliteitstransitie.

 • Gedifferentieerd onderhoudsniveau

  We differentiëren het onderhoudsniveau al naar gelang de functie van de weg of het fietspad binnen het infrastructuurnetwerk.

 • Duurzaamheid

  We hanteren duurzaamheid als leidend principe voor het beheer en onderhoud van onze wegen.