Het vele water in ons gebied draagt flink bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Vooral meren, plassen, boezems, kreken en singels in en nabij stedelijke gebieden hebben een aantrekkingskracht op de mensen die er vissen, varen en zwemmen of die gewoon wandelen of fietsen langs het water. Ook wonen aan water is voor veel inwoners aantrekkelijk. Daarnaast is goed water voor agrariërs, de industrie en drinkwaterbedrijven een essentieel onderdeel van hun bedrijfsvoering. De meerwaarde die het water biedt aan de samenleving willen we op een aantal manieren vergroten. Daarbij gaat het met name over de belevingswaarde van water.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat de realisatie van dit speerpunt onder druk staat

Naar een overkoepelende aanpak

Het waterschap doet al veel aan het vergroten van de meerwaarde, de zichtbaarheid van en het plezier met water in het gebied. Zo wordt bijvoorbeeld gemaaid in de Binnenmaas ten behoeve van de recreatie, wordt er hard gewerkt aan een goede waterkwaliteit ten behoeve van zwemwater en doen we mee met citizen science projecten zoals Watermonsters.

Daarnaast werken we mee aan het bevorderen van tegelwippen waarbij het NK tegelwippen 2022 de succesvolste was tot nu toe, mede door een vriendschappelijke strijd tussen de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, die uiteindelijk door Goeree-Overflakkee werd gewonnen. Ook doet het waterschap veel op het gebied van educatie zoals de slootjeslessen op basisscholen waarbij kinderen met een schepnet in de hand kijken naar de waterkwaliteit.

Wat echter ontbreekt is een overkoepelende aanpak voor dit speerpunt. Dit is binnen het waterschap nog niet opgepakt en daarmee komt het halen van de doelen in 2027 in het gedrang. Komende jaren moet dit onderwerp daarom meer aandacht krijgen.