Samen met andere partners werken we aan het opwaarderen en hergebruik van gezuiverd afvalwater (effluent) en het opwaarderen van afvalstoffen tot grondstof (slibeindverwerking).

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Bijdrage aan duurzaamheid

We willen duurzaamheid in de waterketen een prominente rol geven. Daarom zetten we in op het creëren van meerwaarde uit zuiveringsslib en afvalwater, op maatschappelijk verantwoorde wijze. In de afgelopen jaren is namelijk gebleken dat er potentiële mogelijkheden zijn om deze meerwaarde te creëren. De verhouding van (maatschappelijke) kosten en baten is daarbij een belangrijk aspect.

We hebben in het Waterbeheerprogramma opgenomen dat in 2027 bij 10% van de zuiveringskringen het effluent hergebruikt wordt, en dat 80% van het fosfaat uit het zuiveringsslib hergebruikt wordt.

In 2022 hebben wij onderzoek verricht naar kansen van hergebruik van het effluent van onze zuiveringen. Uit een eerste quickscan komt naar voren dat er momenteel geen kansen zijn om ons effluent te vermarkten.

In 2022 onderzochten wij samen met HVC en andere waterschappen de mogelijkheden om fosfaat uit de slibas terug te winnen. We verwachten in 2027 80% van het fosfaat uit de slibas terug te winnen. Daarnaast zijn we in 2022 samen met HVC en de andere waterschappen een demonstratie-installatie gestart om met zuiveringsslib een natuurlijke plastic-vervanger te produceren.

Demofabriek PHA2USE opmaat tot commercieel productie(externe link)

Bioplastics uit afvalwater