Waterveiligheid

Het thema waterveiligheid is erop gericht om inwoners en bedrijven in ons werkgebied te beschermen tegen overstromingen. Van de ene kant is dat het voorkomen dat er een overstroming plaatsvindt. Maar omdat absolute zekerheid niet bestaat en er altijd een (kleine) kans is dat er toch een overstroming is, zetten we ook in op maatregelen om de gevolgen van een overstroming zoveel mogelijk te beperken.

Over de kerntaak Waterveiligheid

De basis van de kerntaak Waterveiligheid is en blijft gericht op het bieden van veiligheid tegen overstromingen. Deze taak staat niet ter discussie. Maar vanwege allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zoals de energietransitie, extra ruimte voor woningbouw en de afnemende biodiversiteit is het belangrijk om na te denken over de manier waarop we met deze ontwikkelingen omgaan. Het is niet meer vol te houden om zonder nadere onderbouwing 'nee' te zeggen tegen plannen en activiteiten op en rondom 'onze' dijken en duinen.

Voor de kerntaak Waterveiligheid hebben we daarom de volgende ambitie voor de lange termijn geformuleerd: ‘We bieden blijvende bescherming tegen overstromingen voor de inwoners en bedrijven in ons gebied. Dit doen we robuust waar het moet, natuurlijk waar het kan en slim waar het loont. We realiseren meerwaarde waar dat mogelijk is, maar doen hierbij geen concessies aan de veiligheid’.

Alle speerpunten waterveiligheid