Bij het zuiveren van afvalwater staat duurzaamheid steeds meer centraal. Deze verduurzaming heeft tot doel onze 'footprint', oftewel de nalatenschap aan toekomstige generaties, te beperken en de doelmatigheid van de zuiveringsprocessen verder te vergroten.

Voortgang speerpunt

Deze tijdlijn laat zien dat we op koers liggen met de realisatie van dit speerpunt

Milieu-impact van de waterketen

De milieu-impact van de waterketen is groot. Daarom wordt langs diverse sporen ingezet om hierin verbeteringen tot stand te brengen:

  • Verminderen energieverbruik (met 10%)
  • Verminderen polymeergebruik (met 10%)
  • Verminderen van de emissie van broeikasgassen

Voor elk van deze doelstellingen zijn in 2022 de eerste stappen gezet. Zo zijn we begonnen met het onderzoeken en programmeren van maatregelen die moeten zorgen voor vermindering van het energieverbruik. Ook zijn de voorbereidingen gestart om het polymeergebruik te verminderen. We verwachten de doelstellingen voor vermindering van het energie- en polymeergebruik te gaan realiseren. 

Voor het verminderen van de emissies van broeikasgassen is het van belang dat we deze gaan meten op de zuiveringen. In 2022 zijn hiervoor de voorbereidingen gestart, zodat we vanaf 2023 de metingen kunnen gaan uitvoeren. Naar aanleiding van de meetresultaten kunnen we dan concreet beleid gaan formuleren.

Opening duurzaam ventilatiegebouw Sluisjesdijk(externe link)

Vervanging van de beluchting op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Dordrecht. Dit project draagt bij aan het verminderen van het energieverbruik